L-Ombudsman jilqa’ r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni Venezja

Iħeġġeġ lill-Gvern jimplimenta dawn ir-rakkomandazzjonijiet

L-Ombudsman Parlamentari jilqa’ r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni Venezja fl-opinjoni finali tagħha tat-8 ta’ Ottubru, dwar għaxar Atti u Abbozzi li jimplimentaw il-Proposti Leġislattivi b’mod partikolari dwar dawk li jirreferu għal-leġiżlazzjoni tal-istituzzjoni tal-Ombudsman.

Il-Gvern huwa mħeġġeġ li jimplimenta dawn ir-rakkomandazzjonijiet li huma maħsuba sabiex isaħħu l-istituzzjoni.”

Stqarrijiet
Uncategorized @mt