Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar jitlaqa’ mal-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar, il-Perit Alan Saliba iltaqa’ mal-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg.

Matul din il-laqgħa ġew diskussi diversi, temi fosthom il-konservazzjoni taż-żoni urbani, it-traffiku u żvilupp aktar sostenibbli.

Għal din il-laqgħa kien ukoll preżenti s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Propjeta, l-Onor Chris Agius.

Stqarrijiet